trakya-klor-telefon

Klordioksit

sıvı-ve-toz-klordioksit

Klordioksit satışlarımız Türkiye geneline yapılabilmektedir. Klordioksit sıvı ve toz formları ile firmamızca Türkiye geneline günlük satışlar ile sevk edilebilmektedir.

Sıvı klordioksit ürünleri 30 kg'lık bidon ambalajları ile satılmaktadır. Sıvı klordioksit ürünleri minimum 30 kg'lık ambalajları ile satılmaktadır.

Toz formda bulunan klordioksit 20 gramlık özel ambalajı ile satılmaktadır. 20 Adetlik ve 50 Adetlik ambalajlar ile sevk edilebilmektedir. 20 Gramlık, 20 adet veya 50 adet siparişler Türkiye geneline anlaşmalı kargo firması ile sevk edilebilmektedir.

Klordioksit Kullanım Miktarları

Toz formda bulunan 20 gramlık ürün 1 L su ile çözünmelidir. 1 L sıvı klor dioksit elde edilir. Elde edilen sıvı klor dioksit 1 ton su için kullanılabilir.

Sıvı formda klordioksit ürünü için aynı uygulama yapılabilir.

Klordioksit Satış

Trakya klor, klordioksit ürünlerinin satışlarını Türkiye genelinde yapabilmektedir. Dilerseniz sıvı formda ya da toz formda siparişlerinizi talep formlarımızı kullanarak firmamıza iletebilirsiniz.

Sıvı ya da toz klordioksit siparişleriniz anlaşmalı kargo firması ile 24-48 saat aralığında teslim edilmektedir.

klordioksit-satan-firmalar

Klor dioksit Hakkında

Klor dioksit ClO2 formülünde koyu sarı renkte, hoş olmayan kokulu ve zehirli bir gazdır. Küçük, uçucu, kararsız ve yüksek enerjili bir moleküldür. Doğada doğal olarak bulunmaz. Yoğunluğu sudan daha büyüktür. -59 °C' de kırmızımsı bir sıvı halindedir.

Tarihi

İlk olarak klor dioksit 1814 yılında Sir Humphrey tarafından bulunmuştur. Daha sonraları 1956' da Belçika'da içme suyu dezenfektanı olarak, 1994'de de Niagara Şelalesi'ndeki New York su arıtma tesisinde içme suyundan fenol uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. ABD'de 2001 yılında şarbon salgınından sonra binaların korunmasında ve hava dezenfeksiyonunda kullanılmıştır. Ülkemizde ise 1940 yılından sonra yaygın olarak klorlama çalışmaları başlamıştır.

Klor dioksitin Özellikleri

Klordioksitin en önemli özelliklerinden birisi soğuk suda iyi bir çözünürlüğe sahip olmasıdır. Klor'dan 10 kat daha fazla çözünür ve biraz havalandırma ya da rekarboksilasyonla çözeltiden kolayca uzaklaştırılabilir. Sıvı klordioksit güçlü bir oksidandır. 11 °C ya da 12 °C' nin üzerinde gaz halde bulunur. Sulu çözeltide kararlıdır. Klor dioksitin iyonlaşmaması ve sabit kalması için çözeltisinin pH değeri 2 ila 10 arasında olmalıdır. Kloramin ve trihalometanların (THM) oluşumuna neden olmaz.

Fiziksel Özellikleri

klordioksit-satış

Formülü: ClO2

Molekül Ağırlığı: 67,5 g/mol

Erime Noktası: -59 °C

Kaynama Noktası: 11 °C

Buhar Basıncı: 760 mmHg

Sudaki çözünürlüğü: 0,8 g/100 g

Patlama sıcaklığı: 130 °C

Havadaki patlama hızı: 50 m/s

Depolanması

Havadaki konsantrasyonu % 10'dan fazla olduğu zaman basınç altında patlayıcı özellik gösterir. Bu nedenle klor dioksit gaz halinde taşınamaz ve depolanamaz. Taşınamadığı için işlemin gerçekleştirileceği yerde hazırlanılarak kullanılmalıdır. Çözeltileri çok uçucu olduğu için kapalı kaplarda güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır.

Kullanım Alanları

Sıvı klordioksit geniş kullanım alanlarıyla birçok sektörde kullanılabilir.

Firmamız aşağıdaki alanlarda kullanılmak üzere farklı miktar seçenekleriyle klor dioksit satışı yapmaktadır.

klordioksit-satın-al

• Başta tekstil ve kağıt sanayi olmak üzere nişasta, un, şeker, wax ve merhem ağartmada,

• Un olgunlaştırmada,

• Bira ve şarap şişelemede,

• İçme suyu arıtma ve saflaştırmada,

• Suda yosun oluşumunu engellemede,

• Kanalizasyon sularının arıtımında ve koku giderilmesinde,

• Biyolojik atıkların boşaltılmasında,

• Hava arıtmada,

• Lejyoner mikrobuna karşı,

• Deri işlemede,

• Mantar yetiştiriciliğinde

• Gıdaların sanayinde mikrobiyal kontrolü sağlamak için,

• Ambalaj malzemelerinde antimikrobiyal özellik sağlaması için,

• Tank ve yüzeylerin temizliğinde

• Meyve ve sebzelerin yıkama sularında mantar oluşumunu engellemek için

• Endüstriyel atık sulardan fenol bileşiklerinin uzaklaştırılmasında,

• Diş macunu ve lens solüsyonlarında,

• Spor ve Küf oluşumunu engellemek için,

• Demir ve manganın ayrıştırılmasında,

• Biyolojik film oluşumunu ve tekrarını önlemede,

• Bakteri ve virüsleri yok etmek için

Klor dioksiti ilgilendiğiniz alanlarda kullanmak üzere, ürünü temin etmek için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Gıda Sanayinde Klor dioksit Kullanımı

Mikroorganizmaların yaşamlarını sürdürebilmeleri yaşadıkları ortamın oksidasyon redüksiyon potansiyeline bağlıdır. Klor mikroorganizmanın membran proteinleri ile N-kloro bileşikleri oluşturur. Antimikrobiyal etkisi de bu bileşiklerin hücre membranını oluşturan sülfür içeren amino grupları ile tepkimeye girmesinden kaynaklanır. Proteinler yok olur, hücre membranı parçalanır ve mikroorganizma ölür. Bu nedenle mikrobiyal etkileşim olabilecek tüm alanlarda klor dioksit aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Klor dioksit ile işletmenizde eşanjör yüzeylerinde, rezervuar girişlerinde ve yardımcı ekipmanlarda verimliliği arttırabilirsiniz.

tavuk-çiftliği-klordioksit

Tavukçuluk Sektöründe Klor dioksit Kullanımı

Tavuk eti uygun bileşimi ve çevresel faktörlerin etkisi ile mikroorganizma ve patojenlerin gelişimi için zengin bir kaynaktır. Bu nedenle kanatlı kesimhanelerinin ve işleme tesislerinin dezenfeksiyonu insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından oldukça önemlidir. Sıvı klor dioksit tavukçuluk alanında kesimhane hijyeni, bakteri ve mikroorganizma oluşumunun engellenmesinde kesin çözümler sunan etkili bir dezenfektandır. Klor dioksit düşük konsantrasyonlarda kullanılabilir ve sudaki diğer organik bileşiklerle reaksiyona girmez, sıvı formda stabil ve geniş pH aralığında aktif kalışı avantajları arasındadır. Kullanımı için herhangi bir özel ekipmana ihtiyaç yoktur. Yüzey temizlenmesinde krozif etki yaratmaz. Araştırmalarda görülmüştür ki tavuk eti ve ürünlerinden gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmelerin başlıca etmenleri olan Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, patojenik Escherichia coli suşları, Bacillus cereus ve Staphylococcus aureus en çok izole edilen sulardır.

Çiğ tavuk etinden izole edilen diğer patojen bakteriler ise Aeromonas, Shigella ve Streptococcus türleri ile Yersinia enterocolitica 'dır . Kanatli kesimhanelerinde sıvı klor dioksit birçok aşamada kullanılarak bu patojenlerin ve mikroorganizmaların gelişimlerini engeller. Tavuk kesimhanelerinde mikrobiyal kontaminasyon tavukların işletmeye girişinden başlayarak tüm proses boyunca devam eder. Çalışmalarda mikrobiyal yükün soğutma ve haşlama işlemlerinden sonra arttığı da görülmüştür. Soğuk su ile yıkama aşamasında suya klor ilavesi ile mikrobiyal yükün oldukça azaldığı belirtilmektedir.

Kanatlı kesimhanelerine yönelik yapılan bir çalışmada kullanılan suda 5 ppm klor dioksit eklenerek 34 ppm' lik Cl2'e eşdeğer bakterisit etki yarattığı görülmüştür.

Kanatlı İşleme Tesislerinde Sıvı Klor Dioksit

Genel kullanım suyunda (50 ml),

Tüy yolma ve iç organ çıkarma sırasında kullanılacak sularda ( 1 ton için 250-400 ml),

Haşlamada (% 3),

Taşıma bantlarının temizliğinde (1 ton su için 50-100 ml)

Temizleme bantlarında kullanılarak mikroorganizma ve bakteri sayısında azalma sağlanarak kontaminasyon riskini önler. Kanatlı kesimhanelerinde %3' lük sıvı klor dioksit uygulaması önerilmektedir.

FDA 1995 yılında kanatlı ürün tesislerinde işleme suyunda klor dioksit kullanımına izin vermiştir. 1998 yılında ise yıkama suyunda 3 ppm'den az olmak koşulu ile kullanımını uygun görmüştür.

Meyve Sebze İşlemede Klordioksit

Gıda ve yemlerde küflenmeye neden olan başlıca mantar çeşitleri: Aspergillus, Penicillium,Fusarium, Alternaria ve Claviceps, Sardarya, Pullaria, Rhizopus, Cladosparium' dur. Gerek toprakta bulunan gerekse depolama ve diğer işlemler sırasında bu mantar çeşitlerinin ürettiği mikotoksinler insan sağlığı açısından büyük tehlike yaratmaktadırlar. Klor dioksit meyve ve sebzelerin mikrobiyal yükünü kontrol altında tutmak için kabuk soymadan önce veya sonra yapılacak yıkama işlemi için 100-200 mg/l düzeylerinde kullanılır. FDA tüm haldeki meyve ve sebzelerin yıkanmasında maximum 5 ppm klor dioksit kullanılmasına izin vermektedir.

Bira Üretimi Klor Dioksit Kullanımı

Klor dioksit bira sanayinde yeni kullanılmaya başlanmıştır. Durulama sonrası dezenfektan olarak kabul görmeye başlanmıştır ama maya yıkama ajanı değildir. Hakkında bilinenlere göre fosforik aside göre daha güvenilir, ekonomik ve etkili bir alternatif olabilir. Klor dioksit 13 ppm düzeyinde bile maya sayısını azaltmadan bakterilerin çoğunu öldürmeyi başarmıştır. Bu işlem asitle yıkama gibi 2 saatin aksine yalnızca 10 dk içerisinde gerçekleşmiştir.

sıvı-klordioksit

Tarım Uygulamalarında Sıvı Klor Dioksit

Klor dioksit Türkiye'de 10 – 20 - 30 Kg' lık ambalajlarda satışa sunulan tarımsal bir üründür. Alg, pythium, E-Coli, phytopthora, fusarium, pseudomonas, botrytis, rhizoctonia, erwinia, kök mantarları, legionella gibi bakterilerin bütün biçimlerinde ve diğer patojenlerin kontrolünde klor dioksit etkilidir. Organik tarımda rezidü ve fitotoksisite olmaması istendiği için CLO2 kullanımı önem kazanmıştır ve ihracatta da ürünlere üstten pülverize edilerek raf ömürlerinin uzatılması sağlanmıştır.

Toprak dezenfeksiyonu, damlama ve yağmurlama sulamada ve üstten uygulamada kullanılabilir. Klor dioksit topraktan sulama ile gözeneklere yerleşerek her sulamada bakterilere, funguslara ve nematodlara karşı kalıcı koruma sağlar. Toprağa dezenfeksiyon işlemi dikim öncesi 2-3 kere tekrarlanır. Damlama sulamada ile her gübreleme öncesinde 5-10 dk'lık sulama ile uygulanır. Üstten uygulamada ise ayda 1 ya da 2 kez olmak üzere 5 lt klor dioksit çözeltisi 1 ton suya karıştırılarak işlem yapılır. Klor dioksit WHO, FDA, EPA, USDA tarafından gıda ürünlerinin yıkanmasında durulama gerektirmeyen tek dezenfektan olarak kabul edilmiştir.

klordioksit-tarım-mantar-yetiştirme

Mantar Yetiştiriciliğinde Klor Dioksit Kullanımı

Mantar yetiştiriciliğinde en önemli faktör hastalıklarla mücadele etmektir. Bu ancak sürekli hijyenin sağlanması ile mümkün olur ve ilaç kesinlikle kullanılmamalıdır. Sürekli klor dioksit kullanımı ile mantar yetiştiriciliğinde en sık karşılaşılan hastalıklara kesin çözüm bulabilirsiniz. Bunlardan bakteriyel olanlar; Mumyalaşma hastalığı (Pseudomanas spp), Leke hastalığı (Pseudomanas Tolaasi), Lamel damla Hastalığı (Pseudomanas agarici), Fungal Hastalıklar ise; Islak kabarcık(Mycogone perniciosa),Kuru Kabarcık (Verticllum malthosi), Yeşil Zeytin Küfü(Chaetominum globosum), Beyaz Alçı Hastalığı(Scopularlopsis fimicola), Kahverengi Alçı Hastalığı (Papulaspora byssina), Yeşil küf(Tricoderma sp.), Sarı küf (Chrysosparium spp.), Örümcek Ağı Küfü (Dactylium dendroides), Yalancı Domalan (Diehliomyces microspora). Kültür mantarı yetiştiriciliğinde hastalıklarla ve parazitlerle mücadelede gerekli desteği almak için en kısa sürede firmamızla iletişime geçmenizi öneririz.

Adınız/Soyadınız :

E-mail :

Telefon :

Talebiniz :

 

Tüm Hakları Saklıdır...